Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Quyết định 997/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và ...
Văn bản liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website